Färgernas påverkan på det mänskliga känslolivet

Vit och bröllop är kärlek

Idag matas vi dagligen med miljontals färgkombinationer, en del mer genomtänkta än andra, och att färg påverkar våra sinnen är det delade åsikter om. En del skeptiker anser att färger inte har någon betydelse för människan, att dessa inte besitter något speciellt budskap och på så sätt inte påverkar människans känsloliv. De anser alltså att … [Read more…]

Färgtrender inom design och inredning

Färger är verkligen något som det går mode i, både när det gäller kläder och framförallt inredning och färgtrender. Många av oss kan säkerligen ganska snabbt namnge några färger som förknippas med specifika årtal som t.ex. 70-talet och 80-talet. Det är fantastiskt spännande och roligt att kika tillbaka på hur det såg ut i våra … [Read more…]